GEObit Datalogger Responses

SRi32S High Gain Datalogger

Manufacturer Model Gain Input Range Sample Rate Filter Type RESP Filename Source Comments
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 100 Hz Linear Phase RESP.XX.GB051..HHZ.SRI32SHG.6.6_8.100.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 100 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB052..HHZ.SRI32SHG.6.6_8.100.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 100 Hz Linear Phase RESP.XX.GB071..HHZ.SRI32SHG.8.5.100.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 100 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB072..HHZ.SRI32SHG.8.5.100.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 100 Hz Linear Phase RESP.XX.GB031..HHZ.SRI32SHG.16.2_5.100.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 100 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB032..HHZ.SRI32SHG.16.2_5.100.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 100 Hz Linear Phase RESP.XX.GB041..HHZ.SRI32SHG.32.1_25.100.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 100 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB042..HHZ.SRI32SHG.32.1_25.100.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 100 Hz Linear Phase RESP.XX.GB061..HHZ.SRI32SHG.64.0_625.100.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 100 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB062..HHZ.SRI32SHG.64.0_625.100.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 200 Hz Linear Phase RESP.XX.GB055..HHZ.SRI32SHG.6.6_8.200.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 200 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB056..HHZ.SRI32SHG.6.6_8.200.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 200 Hz Linear Phase RESP.XX.GB075..HHZ.SRI32SHG.8.5.200.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 200 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB076..HHZ.SRI32SHG.8.5.200.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 200 Hz Linear Phase RESP.XX.GB035..HHZ.SRI32SHG.16.2_5.200.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 200 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB036..HHZ.SRI32SHG.16.2_5.200.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 200 Hz Linear Phase RESP.XX.GB045..HHZ.SRI32SHG.32.1_25.200.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 200 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB046..HHZ.SRI32SHG.32.1_25.200.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 200 Hz Linear Phase RESP.XX.GB065..HHZ.SRI32SHG.64.0_625.200.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 200 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB066..HHZ.SRI32SHG.64.0_625.200.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 250 Hz Linear Phase RESP.XX.GB057..CHZ.SRI32SHG.6.6_8.250.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 250 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB058..CHZ.SRI32SHG.6.6_8.250.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 250 Hz Linear Phase RESP.XX.GB077..CHZ.SRI32SHG.8.5.250.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 250 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB078..CHZ.SRI32SHG.8.5.250.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 250 Hz Linear Phase RESP.XX.GB037..CHZ.SRI32SHG.16.2_5.250.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 250 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB038..CHZ.SRI32SHG.16.2_5.250.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 250 Hz Linear Phase RESP.XX.GB047..CHZ.SRI32SHG.32.1_25.250.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 250 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB048..CHZ.SRI32SHG.32.1_25.250.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 250 Hz Linear Phase RESP.XX.GB067..CHZ.SRI32SHG.64.0_625.250.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 250 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB068..CHZ.SRI32SHG.64.0_625.250.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 500 Hz Linear Phase RESP.XX.GB059..CHZ.SRI32SHG.6.6_8.500.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 500 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB060..CHZ.SRI32SHG.6.6_8.500.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 500 Hz Linear Phase RESP.XX.GB079..CHZ.SRI32SHG.8.5.500.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 500 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB080..CHZ.SRI32SHG.8.5.500.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 500 Hz Linear Phase RESP.XX.GB039..CHZ.SRI32SHG.16.2_5.500.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 500 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB040..CHZ.SRI32SHG.16.2_5.500.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 500 Hz Linear Phase RESP.XX.GB049..CHZ.SRI32SHG.32.1_25.500.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 500 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB050..CHZ.SRI32SHG.32.1_25.500.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 500 Hz Linear Phase RESP.XX.GB069..CHZ.SRI32SHG.64.0_625.500.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 500 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB070..CHZ.SRI32SHG.64.0_625.500.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 1000 Hz Linear Phase RESP.XX.GB053..FHZ.SRI32SHG.6.6_8.1000.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 6 6.8 Vpp 1000 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB054..FHZ.SRI32SHG.6.6_8.1000.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 1000 Hz Linear Phase RESP.XX.GB073..FHZ.SRI32SHG.8.5.1000.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 8 5 Vpp 1000 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB074..FHZ.SRI32SHG.8.5.1000.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 1000 Hz Linear Phase RESP.XX.GB033..FHZ.SRI32SHG.16.2_5.1000.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 16 2.5 Vpp 1000 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB034..FHZ.SRI32SHG.16.2_5.1000.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 1000 Hz Linear Phase RESP.XX.GB043..FHZ.SRI32SHG.32.1_25.1000.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 32 1.25 Vpp 1000 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB044..FHZ.SRI32SHG.32.1_25.1000.MIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 1000 Hz Linear Phase RESP.XX.GB063..FHZ.SRI32SHG.64.0_625.1000.LIN GEObit
GEObit SRi32S High Gain 64 0.625 Vpp 1000 Hz Minimum Phase RESP.XX.GB064..FHZ.SRI32SHG.64.0_625.1000.MIN GEObit

Mary Templeton 11/1/2018