REF TEK Datalogger Responses

RT125 Datalogger Responses (24-bit A/D)

Manufacturer Model Sample Rate RESP Filename Source Comments
REF TEK 125 1 Hz RESP.XX.NR227..LLZ.125.1 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 2 Hz RESP.XX.NR228..MLZ.125.2 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 4 Hz RESP.XX.NR229..MLZ.125.4 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 5 Hz RESP.XX.NR230..MLZ.125.5 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 8 Hz RESP.XX.NR231..MLZ.125.8 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 10 Hz RESP.XX.NR232..SLZ.125.10 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 20 Hz RESP.XX.NR233..SLZ.125.20 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 25 Hz RESP.XX.NR234..SLZ.125.25 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 40 Hz RESP.XX.NR235..SLZ.125.40 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 50 Hz RESP.XX.NR236..SLZ.125.50 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 100 Hz RESP.XX.NR237..ELZ.125.100 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 125 Hz RESP.XX.NR238..ELZ.125.125 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 200 Hz RESP.XX.NR239..ELZ.125.200 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 250 Hz RESP.XX.NR240..DLZ.125.250 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 500 Hz RESP.XX.NR241..DLZ.125.500 REF TEK PASSCAL
REF TEK 125 1000 Hz RESP.XX.NR242..GLZ.125.1000 REF TEK PASSCAL

Mary Templeton 6/3/2016