REF TEK Datalogger Responses

RT130S-01 Datalogger Responses (24-bit A/D)

Manufacturer Model Gain Sample Rate RESP Filename Source Comments
REF TEK 130S-01 1 1 Hz RESP.XX.NR201..LHZ.130S.1.1 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 5 Hz RESP.XX.NR202..MHZ.130S.1.5 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 10 Hz RESP.XX.NR203..BHZ.130S.1.10 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 20 Hz RESP.XX.NR204..BHZ.130S.1.20 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 25 Hz RESP.XX.NR205..BHZ.130S.1.25 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 40 Hz RESP.XX.NR206..BHZ.130S.1.40 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 50 Hz RESP.XX.NR207..BHZ.130S.1.50 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 100 Hz RESP.XX.NR208..HHZ.130S.1.100 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 125 Hz RESP.XX.NR209..HHZ.130S.1.125 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 200 Hz RESP.XX.NR210..HHZ.130S.1.200 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 250 Hz RESP.XX.NR211..HHZ.130S.1.250 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 500 Hz RESP.XX.NR212..HHZ.130S.1.500 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 1000 Hz RESP.XX.NR213..HHZ.130S.1.1000 REF TEK
REF TEK 130S-01 1 1 Hz RESP.XX.NR214..LHZ.130S.32.1 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 5 Hz RESP.XX.NR215..MHZ.130S.32.5 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 10 Hz RESP.XX.NR216..BHZ.130S.32.10 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 20 Hz RESP.XX.NR217..BHZ.130S.32.20 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 25 Hz RESP.XX.NR218..BHZ.130S.32.25 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 40 Hz RESP.XX.NR219..BHZ.130S.32.40 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 50 Hz RESP.XX.NR220..BHZ.130S.32.50 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 100 Hz RESP.XX.NR221..HHZ.130S.32.100 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 125 Hz RESP.XX.NR222..HHZ.130S.32.125 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 200 Hz RESP.XX.NR223..HHZ.130S.32.200 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 250 Hz RESP.XX.NR224..HHZ.130S.32.250 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 500 Hz RESP.XX.NR225..HHZ.130S.32.500 REF TEK
REF TEK 130S-01 32 1000 Hz RESP.XX.NR226..HHZ.130S.32.1000 REF TEK

Mary Templeton 3/4/2014