REF TEK Datalogger Responses

RT130-01 Datalogger Responses (24-bit A/D)

Manufacturer Model Gain Sample Rate RESP Filename Source Comments
REF TEK 130-01 1 1 Hz RESP.XX.NR001..LHZ.130.1.1 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 5 Hz RESP.XX.NR002..MHZ.130.1.5 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 10 Hz RESP.XX.NR003..BHZ.130.1.10 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 20 Hz RESP.XX.NR004..BHZ.130.1.20 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 25 Hz RESP.XX.NR005..BHZ.130.1.25 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 40 Hz RESP.XX.NR006..BHZ.130.1.40 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 50 Hz RESP.XX.NR007..BHZ.130.1.50 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 100 Hz RESP.XX.NR008..HHZ.130.1.100 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 125 Hz RESP.XX.NR009..HHZ.130.1.125 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 200 Hz RESP.XX.NR010..HHZ.130.1.200 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 250 Hz RESP.XX.NR011..HHZ.130.1.250 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 500 Hz RESP.XX.NR012..HHZ.130.1.500 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 1 1000 Hz RESP.XX.NR013..HHZ.130.1.1000 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 1 Hz RESP.XX.NR014..LHZ.130.32.1 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 5 Hz RESP.XX.NR015..MHZ.130.32.5 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 10 Hz RESP.XX.NR016..BHZ.130.32.10 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 20 Hz RESP.XX.NR017..BHZ.130.32.20 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 25 Hz RESP.XX.NR018..BHZ.130.32.25 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 40 Hz RESP.XX.NR019..BHZ.130.32.40 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 50 Hz RESP.XX.NR020..BHZ.130.32.50 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 100 Hz RESP.XX.NR021..HHZ.130.32.100 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 125 Hz RESP.XX.NR022..HHZ.130.32.125 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 200 Hz RESP.XX.NR023..HHZ.130.32.200 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 250 Hz RESP.XX.NR024..HHZ.130.32.250 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 500 Hz RESP.XX.NR025..HHZ.130.32.500 REF TEK FA/PASSCAL
REF TEK 130-01 32 1000 Hz RESP.XX.NR026..HHZ.130.32.1000 REF TEK FA/PASSCAL

Mary Templeton 8/27/2015