Solgeo Datalogger Responses

DYMAS24 Datalogger Responses (24-bit A/D)

Manufacturer Model Gain Sample Rate RESP Filename Source
Solgeo DYMAS24 1 20 Hz RESP.XX.SG055..BHZ.DYMAS24.1.20 Solgeo
Solgeo DYMAS24 2 20 Hz RESP.XX.SG056..BHZ.DYMAS24.2.20 Solgeo
Solgeo DYMAS24 4 20 Hz RESP.XX.SG057..BHZ.DYMAS24.4.20 Solgeo
Solgeo DYMAS24 8 20 Hz RESP.XX.SG058..BHZ.DYMAS24.8.20 Solgeo
Solgeo DYMAS24 16 20 Hz RESP.XX.SG059..BHZ.DYMAS24.16.20 Solgeo
Solgeo DYMAS24 32 20 Hz RESP.XX.SG060..BHZ.DYMAS24.32.20 Solgeo
Solgeo DYMAS24 64 20 Hz RESP.XX.SG061..BHZ.DYMAS24.64.20 Solgeo
Solgeo DYMAS24 128 20 Hz RESP.XX.SG062..BHZ.DYMAS24.128.20 Solgeo
Solgeo DYMAS24 1 25 Hz RESP.XX.SG063..BHZ.DYMAS24.1.25 Solgeo
Solgeo DYMAS24 2 25 Hz RESP.XX.SG064..BHZ.DYMAS24.2.25 Solgeo
Solgeo DYMAS24 4 25 Hz RESP.XX.SG065..BHZ.DYMAS24.4.25 Solgeo
Solgeo DYMAS24 8 25 Hz RESP.XX.SG066..BHZ.DYMAS24.8.25 Solgeo
Solgeo DYMAS24 16 25 Hz RESP.XX.SG067..BHZ.DYMAS24.16.25 Solgeo
Solgeo DYMAS24 32 25 Hz RESP.XX.SG068..BHZ.DYMAS24.32.25 Solgeo
Solgeo DYMAS24 64 25 Hz RESP.XX.SG069..BHZ.DYMAS24.64.25 Solgeo
Solgeo DYMAS24 128 25 Hz RESP.XX.SG070..BHZ.DYMAS24.128.25 Solgeo
Solgeo DYMAS24 1 50 Hz RESP.XX.SG071..BHZ.DYMAS24.1.50 Solgeo
Solgeo DYMAS24 2 50 Hz RESP.XX.SG072..BHZ.DYMAS24.2.50 Solgeo
Solgeo DYMAS24 4 50 Hz RESP.XX.SG073..BHZ.DYMAS24.4.50 Solgeo
Solgeo DYMAS24 8 50 Hz RESP.XX.SG074..BHZ.DYMAS24.8.50 Solgeo
Solgeo DYMAS24 16 50 Hz RESP.XX.SG075..BHZ.DYMAS24.16.50 Solgeo
Solgeo DYMAS24 32 50 Hz RESP.XX.SG076..BHZ.DYMAS24.32.50 Solgeo
Solgeo DYMAS24 64 50 Hz RESP.XX.SG077..BHZ.DYMAS24.64.50 Solgeo
Solgeo DYMAS24 128 50 Hz RESP.XX.SG078..BHZ.DYMAS24.128.50 Solgeo
Solgeo DYMAS24 1 100 Hz RESP.XX.SG079..HHZ.DYMAS24.1.100 Solgeo
Solgeo DYMAS24 2 100 Hz RESP.XX.SG080..HHZ.DYMAS24.2.100 Solgeo
Solgeo DYMAS24 4 100 Hz RESP.XX.SG081..HHZ.DYMAS24.4.100 Solgeo
Manufacturer Model Gain Sample Rate RESP Filename Source
Solgeo DYMAS24 8 100 Hz RESP.XX.SG082..HHZ.DYMAS24.8.100 Solgeo
Solgeo DYMAS24 16 100 Hz RESP.XX.SG083..HHZ.DYMAS24.16.100 Solgeo
Solgeo DYMAS24 32 100 Hz RESP.XX.SG084..HHZ.DYMAS24.32.100 Solgeo
Solgeo DYMAS24 64 100 Hz RESP.XX.SG085..HHZ.DYMAS24.64.100 Solgeo
Solgeo DYMAS24 128 100 Hz RESP.XX.SG086..HHZ.DYMAS24.128.100 Solgeo
Solgeo DYMAS24 1 200 Hz RESP.XX.SG087..HHZ.DYMAS24.1.200 Solgeo
Solgeo DYMAS24 2 200 Hz RESP.XX.SG088..HHZ.DYMAS24.2.200 Solgeo
Solgeo DYMAS24 4 200 Hz RESP.XX.SG089..HHZ.DYMAS24.4.200 Solgeo
Solgeo DYMAS24 8 200 Hz RESP.XX.SG090..HHZ.DYMAS24.8.200 Solgeo
Solgeo DYMAS24 16 200 Hz RESP.XX.SG091..HHZ.DYMAS24.16.200 Solgeo
Solgeo DYMAS24 32 200 Hz RESP.XX.SG092..HHZ.DYMAS24.32.200 Solgeo
Solgeo DYMAS24 64 200 Hz RESP.XX.SG093..HHZ.DYMAS24.64.200 Solgeo
Solgeo DYMAS24 128 200 Hz RESP.XX.SG094..HHZ.DYMAS24.128.200 Solgeo
Solgeo DYMAS24 1 250 Hz RESP.XX.SG095..HHZ.DYMAS24.1.250 Solgeo
Solgeo DYMAS24 2 250 Hz RESP.XX.SG096..HHZ.DYMAS24.2.250 Solgeo
Solgeo DYMAS24 4 250 Hz RESP.XX.SG097..HHZ.DYMAS24.4.250 Solgeo
Solgeo DYMAS24 8 250 Hz RESP.XX.SG098..HHZ.DYMAS24.8.250 Solgeo
Solgeo DYMAS24 16 250 Hz RESP.XX.SG099..HHZ.DYMAS24.16.250 Solgeo
Solgeo DYMAS24 32 250 Hz RESP.XX.SG100..HHZ.DYMAS24.32.250 Solgeo
Solgeo DYMAS24 64 250 Hz RESP.XX.SG101..HHZ.DYMAS24.64.250 Solgeo
Solgeo DYMAS24 128 250 Hz RESP.XX.SG102..HHZ.DYMAS24.128.250 Solgeo
Solgeo DYMAS24 1 500 Hz RESP.XX.SG103..HHZ.DYMAS24.1.500 Solgeo
Solgeo DYMAS24 2 500 Hz RESP.XX.SG104..HHZ.DYMAS24.2.500 Solgeo
Solgeo DYMAS24 4 500 Hz RESP.XX.SG105..HHZ.DYMAS24.4.500 Solgeo
Solgeo DYMAS24 8 500 Hz RESP.XX.SG106..HHZ.DYMAS24.8.500 Solgeo
Solgeo DYMAS24 16 500 Hz RESP.XX.SG107..HHZ.DYMAS24.16.500 Solgeo
Solgeo DYMAS24 32 500 Hz RESP.XX.SG108..HHZ.DYMAS24.32.500 Solgeo
Solgeo DYMAS24 64 500 Hz RESP.XX.SG109..HHZ.DYMAS24.64.500 Solgeo
Solgeo DYMAS24 128 500 Hz RESP.XX.SG110..HHZ.DYMAS24.128.500 Solgeo

Mary Templeton 1/14/2014